PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

Na czym polega badanie?

logo medycyny pracy


Celem badania psychologicznego (potocznie psychotestów, psychotesty) jest stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania określonej pracy lub wykonywania danych czynności. Od osób badanych wymagana jest pełna lub szczególna sprawność psychoruchowa. W związku z tym, ważne jest aby badany, przystępujący do testów, był w pełni zdrowy i wypoczęty. Dzień przed i w dniu badania, nie można spożywać alkoholu ani innych środków odurzających czy obniżających sprawność.

Badanie psychologiczne składa się z trzech części:
– badania aparaturowego,
– badań testowych,
– rozmowy z psychologiem zakończonej wydaniem orzeczenia/zaświadczenia.

Badania aparaturowe obejmują:
– badanie czasu reakcji,
– badanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
– badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie,
– badanie widzenia głębi
– badanie oceny prędkości,

Badania testowe składają się z:
– badania intelektu,
– testów osobowości, temperamentu,
– badania procesów uwagi,
– testów diagnozujących lęki wysokościowe,
– testów diagnozujących zdolności radzenia sobie ze stresem,

Badanie dla kierowców trwa ok. 1,5 godziny.

Badania operatorów maszyn trwa ok. 1h.

Wyniki badania
Na podstawie uzyskanych wyników aparaturowych i testowych oraz po przeprowadzeniu wywiadu, uprawniony psycholog wydaje orzeczenie/ zaświadczenie psychologiczne stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do rodzaju wykonywanej pracy.
Orzeczenie/ zaświadczenie otrzymuje się tego samego dnia.

Orzeczenie wystawiane jest wraz z kopią. Oryginał orzeczenia otrzymuje osoba badana, a kopię dołącza się do dokumentacji badania.

Jak się przygotować?
Celem badania psychologicznego (potocznie psychotestów, psychotesty) jest stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania określonej pracy lub wykonywania danych czynności. Od osób badanych wymagana jest pełna lub szczególna sprawność psychoruchowa. W związku z tym, ważne jest aby badany, przystępujący do testów, był w pełni zdrowy i wypoczęty. Dzień przed i w dniu badania, nie można spożywać alkoholu ani innych środków odurzających czy obniżających sprawność.

Na badanie prosimy zabrać ze sobą:
– dowód osobisty i prawo jazdy,
– okulary, soczewki (jeśli wzrok wymaga korekcji), dodatkowo: jeśli osoba ma świeże wyniki badań okulistycznych – można je również zabrać ze sobą,
– skierowanie na badanie – jeśli zostało wydane (od pracodawcy, od lekarza lub z Policji, ze Starostwa itp.)
– wyniki poprzednich badań psychologicznych,
– wygodne obuwie,
– osoby przechodzące w tym samym dniu również na badania lekarskie: śniadanie – aby nie być na czczo.

Dodatkowo:
– jeżeli osoba badana leczy się lub leczyła u psychiatry, psychologa lub z powodu uzależnienia – przynosi ze sobą informację od lekarza prowadzącego/terapeuty o braku przeciwwskazań do wykonywania określonej pracy lub określonego zajęcia,
– jeśli osoba badana była już badana psychologicznie i wynik badania był negatywny – należy wziąć ze sobą wydane wówczas orzeczenie ( Pamiętaj! – ponowne badanie można wykonać nie wcześniej niż po roku od poprzedniego).

Metody badań (testy i aparaty)
Badania w naszej pracowni odbywają się z wykorzystaniem rzetelnych metod badawczych.
Wykorzystywana przez nas aparatura:
– stereometr
– miernik czasów reakcji prostej i złożonej
– aparat Piórkowskiego,
– wirometr
– ciemnia kabinowa wyposażona w pierścień Landolta i noktometr
– Tablice Poppelreutera

Aparatura w naszej przychodni pochodzi z firmy ATB INFO-ELEKTRO Tomasz Bednarz. Sprzęty skonstruowane zostały zgodnie z wytycznymi „Metodyki Psychologicznych Badań Kierowców – wersji znowelizowanej wydanej przez Instytut Transportu Samochodowego – Zakład Psychologii Transportu Drogowego w Warszawie w 2003 roku.

Przeprowadzane testy psychologiczne:
– testy badające osobowość, temperament,
– testy sprawdzające poziom sprawności umysłowej, koncentrację uwagi,
– testy diagnozujące radzenie sobie ze stresem, lęk wysokości,
– testy diagnozujące uszkodzenia organiczne mózgu,
i inne.

Dlaczego warto nam zaufać?

Badania psychologiczne wykonujemy codziennie. Zatrudniamy psychologów uprawnionych do badań kierowców, na broń i z zakresu medycyny pracy. Ponadto mogą Państwo wykonać u nas wszystkie badania diagnostyczne i lekarskie uzyskując orzeczenie do wydziału komunikacji, czy dla pracodawcy w trakcie jednej wizyty. Nie trać czasu, zrób wszystkie badania w jednym miejscu, w trakcie jednej wizyty.