PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH
Prawo

Prawo

logo medycyny pracy

 • 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.1996.62.287)
 • 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650.
 • 3. USTAWA z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94 tekst jednolity z późn. zm.)
 • 4. USTAWA z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy ( tekst jednolity Dz. U. 2004.125.1317, Dz.U.2008.220.1416)
 • 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy Dz.U. 2015 nr 0 poz. 457 2015.04.01
 • 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz. U.1996.69.332)
 • 7. USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy ( tekst jednolity Dz. U. Nr 125.1317)
 • 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy Dz.U. 2014 poz. 937
 • 9. Ustawa o broni i amunicji z 21.05.1999 r.(Dz.U.1999.53.549,Dz.U. 2004.52.525)
 • 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Dz.U. 2013 poz. 1715
 • 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 03.11.2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie lub posiadające licencję detektywa (Dz.U. 2011.251.1511)
 • 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 07.09. 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się, lub posiadających pozwolenie na broń (Dz.U.2000.79.898., Dz.U.2001.22.261, Dz.U. 2002.68.630)
 • 13. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 08.03.2002 w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz.U. 2002.26.263)
 • 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 07.02.2002 w sprawie badań warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego (Dz.U. 2002.12.117)
 • 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05.08.2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych /miejskich (Dz. U. 2010.150.1012)
 • 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22.02.2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2002.150.1246)
 • 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 08.09.2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. 2003.158.1536)
 • 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29.09.2011 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób wykonujących czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (Dz.U. 2011.220.1310)

Dlaczego warto nam zaufać?

Badania psychologiczne wykonujemy codziennie. Zatrudniamy psychologów uprawnionych do badań kierowców, na broń i z zakresu medycyny pracy. Ponadto mogą Państwo wykonać u nas wszystkie badania diagnostyczne i lekarskie uzyskując orzeczenie do wydziału komunikacji, czy dla pracodawcy w trakcie jednej wizyty. Nie trać czasu, zrób wszystkie badania w jednym miejscu, w trakcie jednej wizyty.