PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

Przed badaniem

logo medycyny pracy

Lekarze Medycyny Pracy wykonują badania na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę.

Pracownik zgłaszając się na badania, powinien mieć ze sobą:

– dokument stwierdzający jego tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy)
– skierowanie, które jest ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia.

Należy zwrócić uwagę czy skierowanie:

– jest czytelne,
– zawiera informacje o stanowisku pracy (kompletny wykaz narażeń i czynników szkodliwych występujących na danym stanowisku),
– jest opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM),
– jest podpisane przez osobę upoważnioną do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu),
– jest wypełnione w języku polskim, w tym zawiera również w języku polskim nazwę stanowiska pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy przychodni pod numerem telefonu 71 3390359, 71 3392504  a poza godzinami przyjęć pod numerami telefonów komórkowych: 607 907070, 501 502190 lub 601 761473.

Ogólny zarys badania z zakresu Medycyny Pracy

 1. Pracodawca wystawia „Skierowanie na badanie profilaktyczne” (pobierz skierowanie).
  2. Pracownik zgłasza się ze skierowaniem i dowodem osobistym na badania w godzinach przyjęć wyszczególnionych na skierowaniu
 2. Lekarz Medycyny Pracy, na podstawie informacji zawartych w skierowaniu, zleca konieczne badania.
 3. Po wykonaniu badań i stwierdzeniu zdolności do pracy Pracownika, lekarz Medycyny Pracy wydaje Orzeczenie Lekarskie w formie zaświadczenia lekarskiego.

Ogólny zarys badania z zakresu Medycyny Pracy dla celów sanitarno-epidemiologicznych z wpisem do książeczki (książeczka SANEPID)

 1. Pracodawca wystawia „Skierowanie na badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych” (pobierz skierowanie ).
  2. Pracownik zgłasza się na badania sanitano-epidemiologiczne w godzinach przyjęć wyszczególnionych na skierowaniu
 2. Pracownik zgłasza się ze skierowaniem, dowodem osobistym i książeczką do celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka SANEPID)
  4. Lekarz Medycyny Pracy, na podstawie informacji zawartych w skierowaniu, zleca konieczne badania.
  5. Po wykonaniu badań i stwierdzeniu zdolności do pracy Pracownika, lekarz Medycyny Pracy wydaje Orzeczenie Lekarskie (link do orzeczenia lekarskiego) w formie zaświadczenia lekarskiego i dokonuje wpisu do książeczki.

Dlaczego warto nam zaufać?

Badania psychologiczne wykonujemy codziennie. Zatrudniamy psychologów uprawnionych do badań kierowców, na broń i z zakresu medycyny pracy. Ponadto mogą Państwo wykonać u nas wszystkie badania diagnostyczne i lekarskie uzyskując orzeczenie do wydziału komunikacji, czy dla pracodawcy w trakcie jednej wizyty. Nie trać czasu, zrób wszystkie badania w jednym miejscu, w trakcie jednej wizyty.